عروس تفلون - چشم انداز و مأموریت

چشم انداز 

بیانیه چشم انداز عبارتی است که صنایع تولیدی با استفاده از آن افق دستیابی به اهداف خود را ترسیم می کنند و آینده ای مشخص با دستاوردهای نسبتاً ایده آل و افتخار آمیز را به ذینفعان خود نوید داده و در واقع به این سوال پاسخ می دهند که: "به طور کلی ما می خواهیم به کجا برسیم؟ "

با توجه به مطالب ذکر شده، چشم انداز از قرار زیر تعریف گردیدند:

1. پیشبرد جایگاه به عنوان پیشرو در صنعت تولید ظروف نچسب کشور
2. کسب سهم عمده ای از بازار ظروف نچسب در کشور و در منطقه خاورمیانه
3. ارتقاء به جایگاه برتر صادر کننده در کشور
4. ارتقاء تنوع محصولات تا حد کشش بازار
5. معرفی هر چه بیشتر برند بین المللی  AROOS

 

مأموریت

دیدگاه کنونی در رابطه با بیانیه ی مأموریت Mission Statementریشه در رهنموهایی دارد که پیتر دراکر در دهه ی 1970 ارائه کرده است. پیتر دراکر می گوید طرح این پرسش که "فعالیت ما چیست؟" مترادف با پرسش "مأموریت ما چیست؟" می باشد.به عبارتی بیانیه ی مأموریت جمله یا عبارتی است که به وسیله آن مقصود یک تولید کننده از مقصود تولید کنندگان مشابه متمایز شده و بیان کننده ی "علت وجودی"  تولید کننده می باشد. با استفاده از بیانیه مأموریت می توان به این پرسش اساسی یا اصلی که فعالیت تولید کننده چیست پاسخ داد. اصولاً پس از تعیین مأموریت می توان هدف های بلند مدت و استراتژی ها را تدوین نمود.بیانیه مأموریت را گاهی بیان اعتقادات، بیان مقصود، بیان فلسفه، بیان باورها، بیان اصول، بیان چشم اندازها یا عبارتی می نامند که معرف مجموعه است. بیانیه مأموریت بیان چشم اندازهای بلند مدت مجموعه در قالب آنچه که می خواهد باشد و کسانی که می خواهد به آنها خدماتی را ارائه نماید، است. هر مجموعه ای برای موجودیت خود دلیلی دارد حتی اگر استراتژیست ها این دلیل یا دلیل ها را به صورتی آگاهانه مکتوب ننموده باشند آن دلایل وجود دارند. در بیانیه مأموریت که به شیوه ای خوب تهیه شده باشد، مقصود، مشتریان، محصولات یا خدمات، بازارها، فلسفه و فن آوری اصلی مشخص خواهد شد.
با توضیحات اشاره شده، بیانیه مأموریت به شرح زیر تدوین گردیده است:

  1. تولید و فروش محصولات فلزی آشپزخانه به منظور تأمین نیاز داخلی کشور ، صادرات به سایر کشورهای جهان و افزایش رضایت مندی ذی نفعان
  2. افزایش میزان تولید در راستای سود آوری
  3. ارتقاء مزیت رقابتی از طریق تولید به صورت اقتصادی و با کیفیت
  4. مدیریت بازیافت پسماندها در راستای کاهش بهای تمام شده محصولات و اهداف زیست محیطی
  5. افزایش سهم از بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد بازارهای جدید
  6. استفاده از تکنولوژیهای جدید و نوآوری در فرآیندها
  7. تبعیت از استانداردهای ملی و جهانی زیست محیطی و رسیدن به صنعت سبز
  8. دستیابی به سازمان یادگیرنده و دانش محور


تمام حقوق این سایت متعلق به صنایع تولیدی عروس می باشد.

طراحی و اجرا: گروه طراحی راوک کلیک